Lenovo Power Management Driver 1.67.12.18

Lenovo Power Management Driver 1.67.12.18

Lenovo Power Management Driver – 1,8MB – Shareware – Windows
5 Stars User Rating
Với gói này được cài đặt, trình điều khiển quản lý năng lượng hỗ trợ quản lý nguồn điện trên máy tính Lenovo. Trình điều khiển quản lý điện năng cung cấp một dịch vụ đình chỉ để làm cho hệ thống đình chỉ như bạn muốn.

Tổng quan

Lenovo Power Management Driver là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Lenovo Power Management Driver.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.922 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Lenovo Power Management Driver là 1.67.12.18, phát hành vào ngày 28/11/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 04/08/2012.

Lenovo Power Management Driver đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,8MB.

Người sử dụng của Lenovo Power Management Driver đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Lenovo Power Management Driver!

Cài đặt

người sử dụng 2.922 UpdateStar có Lenovo Power Management Driver cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Lenovo Power Management Driver
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản